Контрольно-аналітична лабораторія


Psareva-bЗавідувач лабораторії 
Закутевський Олег Ігорович
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Зправа наліво: інж. В.П. Волинець, с.н.с. к.х.н. Т.С. Псарьова, м.н.с. Т.О. Шапошнікова, н.с. к.х.н. О.І. Закутевський, м.н.с. М.Ф. Ковтун,, інж. О.П. Кобулей.

  В лабораторії працює 10 спеціалістів, з них 2 кандидати наук.

 Напрямки досліджень:

• дослідження сорбційних властивостей синтезованих в відділі №1 іонітів в статичних та динамічних умовах;
• встановлення наявності та концентрацій токсикантів в розчинах;
• визначення елементного та кількісного складу твердих речовин.

Лабораторія входить до центру колективного користування приладами НАН України.

Основні результати за останні роки:


• експериментально показано, що ряд синтетичних неорганічних іонітів, синтезованих в ІСПЕ НАНУ, завдяки високим сорбційним властивостям та здатності до комплексного очищення розчинів від радіо цезію, радіостронцію та урану перспективні до застосування при дезактивації рідких радіоактивних відходів, та технічних розчинів, забруднених ураном та трансурановими елементами; дані наведені в таблиці;
• розроблені та вивчені аніоніти, які мають високу селективність до аніонів токсикантів, а саме фосфатів, арсенатів, фторидів, хроматів та ін. Досліджені умови вилучення цих аніонів зі стічних та природних вод

Radioaktivnost

 

Забезпечення лабораторії приладами:

 

                     SpectroFotometr UV2450Спектрофотометр UV-2450 –Shimadzu з приставкою ISR-240A, призначений для виміру поглинання, пропускання або відбиття при фіксованій довжині хвилі та при скануванні у діапазоні хвиль 190–900 нм.

.
 

 

 

 

  

RenrgenFluoresAnaliz Elvax Рентгено-флуоресцентний аналізатор Elvaх для експресного якісного і кількісного аналізу хімічних елементів від Cl (атомний номер Z=17) до U (Z=92) у широкому діапазоні концентрацій.

 

 

 

 

 

DvopromSpektrom AA-6300Двопроменевий атомно-абсорбційний спектрометр AA-6300 Shimadzu для автоматичного визначення до 20 елементів у єдиному циклі вимірів. Експрес-зміна печі і полум'я


 

 

 

 

 

 

 

Публікації останніх років:

1. Т.С. Псарёва, О.И. Закутевский, О.П.Кобулей. Сорбция ионов цеолитом, импрегнированным альгинатом натрия // Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2010 №6 С. 325-329
2. Т.С. Псарева, Л.П. Тихонова, О.П. Кобулей. Оксид титана как сорбент и твердый носитель при определении микроколичеств палладия (II) // Сб.”Хімія, фізика та технологія поверхні, Київ, 2011, віп.17, с.256-304
3. Л.П.Тихонова, И.П.Сварковская, Т.С.Псарева, В.Е.Гоба, О.П.Кобулей, О.И.Закутевский, Т.А.Шапошникова, А.А. Лысенко. Каталитические реакции на поверхности твердых носителей в аналитических тест-методах // Хімія, фізика та технологія поверхні, 2011.- т.2, №3. – С.300-307.
4. Стрелко В.В. Закутевський О.І. Псарьова Т.С. Журавлев И.З. Хан В.Е. Сорбенты для аккумулирования и поглощения радионуклидов и урана из водних растворов Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012.- т.3, №2. – С.199-204. 
5. Н.Д. Іванова, О.А. Стадник, Є.І. Болдирєв, Т.С. Псарьова, О.В. Каплун, В.В.Евтушок Новые композитные материалы на основе оксидних соединений хрома, молибдена и кобальта Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012.- т.3,№3-С.199-204.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com